Kosten

In tegenstelling tot de meeste overheidsdiensten, wordt het FANC niet gefinancierd door dotaties. Het Agentschap wordt volledig gefinancierd door de houders van vergunningen en erkenningen vereist voor het stellen van handelingen die een bijkomende blootstelling van personen aan ioniserende stralingen met zich mee kunnen brengen. Het is immers op deze handelingen dat het FANC toezicht uitoefent en onderzoek verricht, alsook het gepaste regelgevend kader voorbereidt.

De financiering verloopt onder andere via 2 mechanismes :

  • Eenmalige retributie verschuldigd voor de administratieve behandeling, onderzoek en verwerking van een dossier ter gelegenheid van een aangifte, een aanvraag tot vergunning, toelating, erkenning of registratie ;
    De bedragen zijn terug te vinden via deze link.
     
  • Jaarlijkse heffing zijn verschuldigd door de houders van een vergunning of erkenning.
    De bedragen zijn terug te vinden via deze link.