Overslaan en naar de inhoud gaan

INES 1 bij Tihange 1: tweede externe elektrische voeding onbeschikbaar

Tijdens de periodieke stilstand van Tihange 1 stelde de exploitant vast dat de tweede externe elektrische voeding tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018 onbeschikbaar was. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal, wat betekent dat het om een afwijking gaat. De gebeurtenis heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

Voor het geval er een probleem is met de normale externe elektrische voeding van de reactor, bestaat er een tweede externe elektrische voeding, die bestaat uit twee redundante circuits. Dat systeem zorgt ervoor dat de centrale van elektriciteit wordt voorzien, zodat een veilige stilstand kan worden gegarandeerd. De voorschriften vereisen dat er te allen tijde ten minste een van beide circuits van elektriciteit wordt voorzien.

Op 20 oktober 2018, tijdens de periodieke stilstand van de reactor van Tihange 1, heeft de exploitant tijdens een inspectie vastgesteld dat een van beide circuits van die tweede externe voeding niet van stroom was voorzien. Uit analyses blijkt dat dat het geval was sinds 16 juni 2018, de dag van het laatste periodieke onderhoud van dat circuit.

Daarnaast stelde de exploitant vast dat ook de stroomtoevoer naar het tweede circuit van die tweede externe elektrische voeding onderbroken was tijdens het periodieke onderhoud van dat circuit, dat plaatsvond tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018. Daardoor waren beide circuits van die tweede elektrische voeding gedurende die periode onbeschikbaar, hetgeen in strijd is met de regelgeving.

De veiligheid van de reactor is wel de hele tijd gewaarborgd gebleven, omdat de noodsystemen, zoals de nooddieselgroepen, wel de hele tijd werkten. Die zouden in geval van problemen voor een veilige stilstand van de reactor hebben gezorgd.

Omdat de regelgeving niet werd nageleefd, werd deze gebeurtenis na analyse toch gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale), wat inhoudt dat het om een afwijking gaat. INES is een communicatiemiddel dat is ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De schaal telt 7 niveaus, die gaan van niveau 1 (afwijking) tot niveau 7 (zwaar ongeval).

Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.